אודות העמותה


אנו קבוצת מתנדבים  אשר השתתפו בוועדת ההיגוי של כנס הבוגרים, יזמנו הקמת עמותה שתמלא אחר רצון הבוגרים.  לפני מספר חודשים נרשמנו אצל רשם העמותות כעמותה בשם: "עמותת בוגרי התיכון החדש תל אביב". שמטרותיה הן: קיום קשר שוטף עם כל בוגרי ותלמידי התיכון החדש תל אביב וטיפוח מורשתו המיוחדת של בית הספר התיכון החדש תל אביב.

אנו פונים אליכם, בוגרי ותלמידי בית הספר לדורותיכם, להצטרף  לפעילות. לעשות יחד עמנו כדי לשמר את רוח בית הספר ולאתר את אלו מהבוגרים שלא הצלחנו לחדש עמם את הקשר בשנה שעברה.

הכוונה היא לעבוד בצוותים קטנים, כל אחד בתחום המתאים לכישוריו או להתעניינותו. לעשות זאת באזור מגוריכם ובעזרת חברים שיהיו מוכנים להצטרף ולסייע.

הפעילות היא כמובן בהתנדבות, אין לנו נושאי משרה בתשלום.

אגודה

נודה לכם אם תצטרפו אלינו ותפנו מעט מזמנכם לשמור על מורשת בית ספרנו.

אנו שוקדים עתה על הקמת אתר אינטרנט שישמש את העמותה ואת חבריה בוגרי בית הספר ותלמידיו על מנת לעדכן את הקשר ביננו ולשמרו, להעלות תכנים רלוונטיים ולאפשר ייזום וקיום אירועים וכנסים.  האתר מתוכנן לעלות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 ובאמצעותו ניתן יהיה להירשם למאגר התלמידים והבוגרים ולהשתתף בפעילויות בוגרים יזומות.

אנא כתבו אלינו בציון התחום בו תרצו לעסוק (איתור בוגרים ויצירת קשר ביניהם, העלאת תכנים לאתר הבוגרים, הרצאות בפני תלמידי בית הספר, ארגון כנסי מחזור כיתתיים ושכבתיים, הצעת שירותים מקצועיים לבוגרים, ארגון טיולים, פעילויות פנאי לבוגרים וכד').

כתובתנו:   abthtlv@gmail.com

אנו נחבר ונצוות אתכם עם בוגרים נוספים, מתנדבים ופעילים לתחום הפעילות שבחרתם.

 להתראות בהקדם,

אבי ליאור, יו"ר העמותה

בוגר מחזור  1968